คำขวัญ วันเด็ก ปี2557

คำขวัญวันเด็ก    ในวันเด็ก วันที่ 11 มกราคม 2557

 

กตัญญู             รู้หน้าที่
เป็นเด็กดี         มีวินัย 

สร้างไทย         ให้มั่นคง

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร